Ako hovoriť s deťmi, keď potrebujú pomoc

Rodič a učiteľ sú prvá línia pomoci a podpory pre deti a mládež. Je preto dôležité, aby ste mali s nimi otvorenú líniu komunikácie a vytvárali pocit dôvery. Ak vaše deti alebo tínedžeri prechádzajú ťažkosťami, chcete, aby sa pokojne obrátili na Vás o pomoc.
Rovnako dôležitá je schopnosť identifikovať situáciu, kedy vaše dieťa trpí emočne. Deti a tínedžeri majú tendenciu nechávať si svoje pocity pre seba. Ak ich niečo trápi, neprehovoria a nepožiadjú o pomoc. Niekedy si ani neuvedomia, že je tu pre nich k dispozícii pomoc. Pre rodičov a učiteľov je teda dôležité, aby boli schopní zachytiť keď sa niečo deje, a aby vedeli ako k dieťaťu alebo tínedžerovi pristupovať.
„Prinútiť“ vaše dieťa, aby sa otvorilo a hovorilo s vami môže vyzerať ako pekná výzva. Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť v začatí konverzácie a porozumení tomu, čo sa deje v živote vašich detí.

Nech sa cítia bezpečne

V prvom rade nastolte atmosféru pohody, aby sa deti cítili komfortne pri rozprávaní s vami. Je nevyhnutné si ujasniť, prečo s nimi hovoríte. Najmä deti sa obávajú, že vyviedli niečo zlé, alebo že budú potrestané, ak si ich zavoláte na rozhovor. Ubezpečte ich, že toto nie je ten prípad, a že ste tam, aby ste im ponúkli podporu a pomoc. Na zváženie je vyhradiť si čas na pravidelné rozhovory jeden-na-jedného, ako napríklad spoločný obed každý týždeň, alebo ob-týždeň.

Počúvajte
Vyhraďte si čas a aktívne počúvajte, čo vám vaše dieťa hovorí. Mnohokrát je to, čo deti naozaj chcú, len niekto, kto ich vypočuje. Pokúste sa porozumieť ich pohľadu predtým, ako začnete ponúkať rady a riešenia. Niekedy vás vaša vlastná úzkosť môže zatlačiť k potrebe okažitého riešenia situácie. V mnohých prípadoch je jednoduché vypočutie tou najlepšou pomocou.

Potvrďte a podporte ich potrebu pomoci

Ak za vami vaše dieťa alebo tínedžer príde s tým, že je smutný alebo, že ho niečo trápi, povedzte mu napríklad, že ste na neho hrdí za to, že sa podelil o svoje pocity. Dajte im vedieť, že oceňujete jeho odvahu prísť si s vami o tom pohovoriť, a za prejavenie dôvery. Ak vaše dieťa potrebuje iný druh pomoci, ako mu viete poskytnúť, neváhajte to konzultovať s odborníkom. Môžete začať napríklad so školským psychológom.

Buďte autentickí

Pokúste sa vyhnúť rozhovoru na štýl scénara. Tínedžer vás dokáže odhaliť, kedy nie ste autentickí. Ak sa správate otvorene, autenticky a pokojne, pomôžete im, aby sa cítili rovnako.

Nebojte sa povedať „Ja neviem“

V pozícii rodiča alebo učiteľa je úplne v poriadku priznať, že nepoznáte odpovede na všetky otázky. Ak sa vás však vaše dieťa na niečo opýta, mali by ste sa zo všetkých síl posnažiť nájsť odpoveď alebo niekoho, kto vám poradí.

Varovné signály samovraždy: Samovražde je možné predchádzať

Dva najdôležitejšie kroky pri prevencii samovraždy je:

  1. rozpoznanie varovných signálov
  2. vyhľadanie pomoci

Varovné signály môžu zahŕňať zvýšenú konzumáciu alkoholu alebo užívania drog, náhly pokles v školskom prospechu, alebo rozprávanie o smrti a sebapoškodzovaní. Ak máte pocit, že vaše dieťa alebo tínedžer je v akútnej kríze, okamžite sa poraďte s odborníkom (112) a ostaňte s sním.