Category Archives: NOVINKY A ČLÁNKY

Zhodnotenie progresu EÚ v zvyšovaní bezpečnosti na cestách

V roku 2010, Európska Únia obnovila záväzok zvýšiť bezpečnosť na cestách tým, že stanovila cieľ redukcie úmrtí na cestách o 50 % do roku 2020. Tento cieľ nadväzuje na pôvodný cieľ znížiť množstvo úmrtí na polovicu do roku 2010, ktorý bol stanovený v roku 2001. V máji 2018 Európska komisia opäť predstavila nový cieľ redukcie úmrtí na cestách. Cieľom…
Read more

Psychotesty a preškolenia

Pravidlá pre mladých vodičov by sa mali sprísniť. Ministerstvo vnútra chce zaviesť povinné psychotesty pre záujemcov o vodičský preukaz, či preškolenia v prípade opakovaných závažných priestupkov. Rezort tým reaguje na alarmujúce štatistiky, podľa ktorých na cestách usmrcujú ľudí najmä mladí vodiči do 25 rokov. Tento trend sa u nás drží už niekoľko rokov. Experti preto iniciatívu vítajú. Preškolenia…
Read more

Znižovanie strát na životoch mladých vodičov v Európe

Mladým vodičom vo veku 15-25 rokov hrozí väčšia pravdepodobnosť že sa stanú obeťou dopravnej nehody, než ich starší kolegovia. Napriek neustálym pokrokom v bezpečnosti na cestách, dopravná nehoda ešte stále zostáva ako jedna z najčastejších externých príčin smrti u mladých ľudí. Toto riziko sa týka predovšetkým  mladých mužov. Väčšie riziko zrážky je spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Biologické a sociálne…
Read more

Myslíte si, že telefonovať s hads-free je bezpečné?

Štúdia publikovaná časopisom Transportation Research odhalila, že vodiči, ktorí udržiavajú konverzáciu, zachytia vizuálne menej rizík na vozovke. Taktiež títo vodiči zameriavajú svoju pozornosť na menšiu oblasť pred sebou. Často nedokážu rozoznať riziko napriek tomu, že naň priamo hľadia. Tieto riziká platia aj pre konverzácie cez uskutočnované cez hands-free. Výskumníci zistili, že konverzácia môže využívať viac zdrojov…
Read more