Cenník

Online poradňa

Online poradňa cez internet / mail 15€
Online poradňa cez Skype – každých začatých 60minút 40€

Klinická psychológia

Psychoterapia 50 min. s výmenným lístkom od lekára 10€
Psychoterapia 50 min. 25€ – 50€ *
PhDr. Kleinmann konzultácie, terapie, 50 min. 50€
Párová terapia 60 min. 50€
Rodinná terapia 60 min. 50€
Psychoterapia v anglickom jazyku 70€
Konzultácia za každých začatých 30 minút 20€
Zbrojný preukaz 80€
Pracovníci SBS 50€
Psychologické vyšetrenie 70€
Psychologické vyšetrenie + správa zo psych. vyšetrenia alebo psychoterapie (na vlastné vyžiadanie) do 1. strany 100€
Každá ďalšia strana správy zo psychologického vyšetrenia alebo psychoterapie 50€
Zrušenie / zmena dohodnutého stretnutia (viac ako 24h vopred) 0€
Zrušenie / zmena dohodnutého stretnutia (menej ako 24h vopred) 5€
* Podľa druhu terapie

Pracovná a organizačná psychológia

Pracovná a organizačná psychológia (50 min) 35€
Vypracovanie pracovného profilu zamestnanca (psychologické testy) 150€
Psychologické posúdenie kompetencií pracovníka na určenú pracovnú pozíciu – orientačné vyšetrenie / osoba 120€
Psychologické posúdenie kompetencií pracovníka na určenú pracovnú pozíciu – komplexné vyšetrenie / osoba 250€
Personálny audit 150€
Dopravná psychológia

 Vodiči motorových vozidiel jednej zo skupín:  B / C / D / TAXI  70€
 Vodiči motorových vozidiel skupiny C+E alebo D+E  80€
 Vodiči motorových vozidiel skupiny C+D+E  90€
 Vodiči dôchodcovia – kontrola po skrátenej platnosti (Skupina B)  35€
 Vodiči motorových vozidiel s výstražným znamením (VRZ)  90€
 Vodiči motorových vozidiel s preprav. nebezpečného nákladu (ADR)  90€
 Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu (skupina B)  70€
 Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu (skupina C,E,D,T)  90€
 Odobratý vodičský preukaz  100€
 Posúdenie psychickej spôsobilosti 3 priestupky  100€
 Preskúmanie psychickej spôsobilosti  100€
 Opakované vyšetrenie psychickej spôsobilosti  60€
 Vystavenie duplikátu  20€
 Dotestovanie skupín  20€
 Odborné poradenstvo pre vodičov  250€

Vyžiadané odborné konzultácie a prednášky

 Vyžiadaná odborná konzultácia  100€
 Konzultácia, prednáška mimo miesta výkonu  150€
 Každých začatých 30 minút  50€

Logo Header Menu
  • Košík