Ktoré časti mozgu využívame pri šoférovaní?

Ktoré časti mozgu využívame pri šoférovaní? 

Šoférovanie vyžaduje, aby vodič prepájal informácie z viacerých zdrojov – vizuálnych aj sluchových. Vizuálna informácia, ktorá musí byť spracovaná obsahuje: aktivity v premávke, spätné zrkadielka a prístrojovú dosku. Podobne sluchová informácia obsahuje zvuky môjho automobilu, iných áut a chodcov. Vodič tiež potrebuje informácie o stabilite vozidla v premávke a kombinuje motorické aktivity ako: točenie volantom, brzdenie a akcelerácia. S mozgom zameraným na všetky tieto úlohy naraz nie je divu, že sú do tohto procesu zapojené viaceré jeho oblasti.

Čelný lalok

Šoférovali ste niekedy s „autopilotom“ alebo bez toho, aby ste si pamätali na cestu?

Ak áno, pravdepodobne máte veľa skúseností so šoférovaním a nepotrebujete tak veľmi využívať svoj čelný lalok. Čelný lalok je aktivovaný vždy, keď sa objaví potenciálne nebezpečenstvo a analyzuje najlepšiu možnú odpoveď na situáciu. Pomáha v oblastiach ako plánovanie cesty a kontrolovanie zautomatizovaných pohybov.
Chrbtová laterálna prefrontálna kôra, časť frontálnej kôry, hrá dôležitú úlohu v usudzovaní a rozhodovaní. Dr. Gian Beeli poukázal v štúdii publikovanej v „Behavioral Brain Functions“ v auguste 2008, že táto oblasť mozgu dosahuje svoju úplnú zrelosť okolo 20. roka života osoby. Toto pomalé tempo dozrievania môže vysvetľovať niektoré zbytočné riskovanie tínedžerov počas vedenia motorového vozdila.

Parietálny (temenný) lalok

Parietálny lalok pracuje pri šoférovaní tvrdo, nakoľko je zodpovedný za integráciu informácií zo všetkých zmyslov. Táto oblasť mozgu vie ako treba manipulovať s objektmi a je zodpovedná za vizuálno-priestorové vnímanie. Parietálny lalok je aktivovaný v momente, kedy osoba prepína svoju pozornosť z jedného miesta na druhé. Dr. Marcel A. Just a jeho kolegovia na Carnegie Mellon University dokázali v štúdii publikovanej vo februárovom vydaní časopisu „Brain Research“ z roku 1998, že:

"len počúvaním niekoho sa redukuje aktivita parietálneho laloku spojená s priestorovým spracovávaním o 37 percent, ako aj klesá šoférsky výkon."

To znamená, že aj v prípade, kedy nedržíte telefón priamo v ruke počas šoférovania, sa vystavujete zvýšenému riziku dopravnej nehody.

Záhlavový a Temporálny lalok

Záhlavový lalok je domovom zrakového centra, z čoho vyplýva, že je táto oblasť mozgu kľúčová pri vedení motorového vozidla. Je zodpovedná za interpretáciu vizuálnych informácií, ktoré vodič prijíma. Sluchové centrum sa nachádza v temporálnom laloku. Táto oblasť interpretuje zvuky, ktoré vodič počuje a spolu s čelným lalokom rozhoduje o ich významnosti.

Mozoček a ďalšie oblasti mimo Cortex

Mozoček plní mnoho dôležitých úloh počas vedenia motorového vozidla. Koordinuje dobrovoľné pohyby svalov a udržuje rovnováhu. Aktivuje sa v prípade, keď sa vodič pripravuje na nejaký úkon, alebo ide učiniť bleskové rozhodnutie.
Aj iné oblasti mozgu sa aktivujú pri šoférovaní. Podľa Dr. Hugo J. Spiers a Eleanor A. Maguire medzi ne patrí napríklad putamen, pallidum, caudatus a hipokampus. Ich závery boli publikované v edícii časopisu „Neuroimage“ v máji 2007.

Zdroj: http://www.livestrong.com/article/181361-parts-of-the-brain-used-while-driving/