Myslíte si, že telefonovať s hads-free je bezpečné?

Štúdia publikovaná časopisom Transportation Research odhalila, že vodiči, ktorí udržiavajú konverzáciu, zachytia vizuálne menej rizík na vozovke. Taktiež títo vodiči zameriavajú svoju pozornosť na menšiu oblasť pred sebou. Často nedokážu rozoznať riziko napriek tomu, že naň priamo hľadia. Tieto riziká platia aj pre konverzácie cez uskutočnované cez hands-free.

Výskumníci zistili, že konverzácia môže využívať viac zdrojov vizuálneho spracovávania v mozgu, než sa pôvodne predpokladalo. Konverzácie ktoré vyžadujú zapojenie vizuálnej predstavivosti zaneprázdňujú oblasť mozgu spracovávania vizuálnych podnetov. Dôsledkom môže byť nepostrehnutie rizík na cestách, ktoré by si vodič za iných okolností všimol.

Ľudia si mylne myslia, že telefonovanie pri šoférovaní je bezpečné, pokiaľ používajú hands-free. Novšie výskumy však ukazujú opak. Samotné telefonovanie navádza vodiča k tomu, aby si vizuálne predstavoval obsah rozhovoru. Osoba na druhom konci sa napríklad môže vodiča opýtať: „Kde si odložil tú modrú zložku?“ Vodič si tak automaticky začne predstavovať danú miestnosť, v ktorej zložku odložil. Prípadne stačí len, keď si telefonujúci vodič predstaví výraz tváre osoby, s ktorou telefonuje.

Samotné telefonovanie s mobilom v ruke bolo zakázané primárne z iného dôvodu – interferovalo s kontrolou nad vozidlom. Tento výskum však pridáva ďalší faktor, ako pre telefonovanie s mobilom v ruke alebo cez hands-free. Oba spôsoby telefonovania sú pre vodičov nebezpečným distraktorom. Jediný bezpečný telefón v aute je ten, ktorý sa nepoužíva.

Čokoľvek, čo núti vodiča k vizuálnym predstavám, vrátane pasažierov, môže zhoršovať výkon vodiča. Oba procesy totiž využívajú podobné procesy mozgu.

Zhovorčiví pasažieri však stále predstavujú menšie riziko ako telefonovanie. Pasažieri sú schopní vnímať riziká na cestách a prispôsobiť tak rozhovor s vodičom. Naopak osoba na druhej strane telefónu nemôže vnímať požiadavky premávky a neprestáva rozprávať. Telefonické rozhovory sú taktiež o niečo náročnejšie, keďže neobsahujú neverbálne kľúče, ktoré pri osobnom rozhovore uľahčujú konverzáciu.