Odborné Poradenstvo

Pre koho je Odborné poradenstvo ?

V prípade, že ste šoférovali pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, podľa zákona sa musíte podrobiť odbornému poradenstvu u dopravného psychológa. Poradentvo prebieha v skupine zvyčajne 1x za týždeň, v 3-hodinových skupinových stretnutiach počas 4 týždňov.  Počet osôb je ombezdený na 10. Individuálny výstupný rozhovor trvá 50 minút a po jeho úspešnom absolvovaní od nás získate zákonom požadované potrvdenie o účasti.

Cieľom poradenstva je predísť ďalším jazdám pod vplyvom alkoholu v cestnej premávke. Absolvovanie poradenstva je taktiež zákonnou podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok.

Obsah: analyzovať príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, uzatvorenie medzier vo vedomostiach, sebakontrola, uvedomovanie si rizika.

Tip: Pred návštevou dopravného psychológa potrebujete absolvovať zdravotnú prehliadku u psychiatra. Vieme odporučiť.

Psychologické centrum Salvus vykonáva odborné poradenstvo, v zahraničí známe ako „rehabilitácia vodičov“. Ako jediné psychologické centrum na Slovensku disponuje psychológmi, ktorí boli odborne preškolení za týmto účelom u jedného z najväčších poskytovateľov v Nemecku.

Poradenstvo vykonávame na Komárnickej 11 v Bratislave a na F. Veselovského 11 v Trnave. Aktuálne ceny zistíte v sekcii cenník.

Pre viac  informácií o skupinách, registrácii a priebehu zápisu nás prosím kontaktujte na čísle 0948 360 360 prípadne emailom na salvus@salvus.sk

KDE A KEDY?
Odborné poradenstvo vykonávame v

  • Bratislave na adrese Komárnická 11
  • Trnave na adrese F. Veselovského 11

Najbližšie termíny sú vypísané po pravej strane, prípadne sa o nich môžete poinformovať telefonicky na 0948 360 360.

Novú skupinu otvárame približne každých 14 dní.

AKTUÁLNE TERMÍNY

Bratislava
12.06.2017 - 03.07.2017 o 17:00
28.06.2017 - 19.07.2017 o 17:00

Komárnická 11, Bratislava

 Trnava

21.2.- 14.3.2017 o 15:00

27.1.2017- 17.2.2017 o 15:00

F. Veselovského 11, Trnava

Logo Header Menu
  • Košík