Posadnutý diablom – možno stačí vyhľadať psychológa

Exorcizmus alebo vyhnanie diabla je známy pojem, s ktorým sa stretol už snáď každý z nás. V časopise Slovenka venovali tejto téme špeciálnu prílohu. Na problematiku priniesli pohľad z rôznych uhlov a nás poprosili o stanovisko z pohľadu vedy a rácia:

"Božia častica

Na názor sme sa opýtali aj renomovaného slovenského psychológa PhDr. Karola Kleinmanna, PhD.

Proces vyháňania diabla - exorcizmus - sa dá popísať aj terapeutickými postupmi z oblasti psychológie a psychiatrie. To, čo cirkev nazýva diablom, my nazývame traumou zapríčinenou rôznymi udalosťami. Terapia, ktorú náš klient podstúpi, niekedy vyústi do katarzie (očistenia) - čo znamená, že človek odrazu nájde nové riešenie svojich problémov a práve v tom momente môžu nastať aj fyzické prejavy ako zvracanie, kŕče a podobne. Sú to v podstate dva liečebné postupy, ktoré majú jeden cieľ. Pomôcť trpiacemu. Zatiaľ čo kňaz kráča cestou viery, psychológ cestou vedy. Napriek tomu, že pevne trvám na vedeckom stanovisku, musím priznať, že za tridsaťpäť rokov svojej praxe som sa asi päťkrát stretol s niečím, čo sa nedá vysvetliť. Možno práve tieto javy, ktoré sa vymykajú exaktným dôkazom, sú tou povestnou Božou časticou, na ktorú veda nevie dať odpoveď a nevie ju definovať. Exorcizmus patrí medzi ne."

Zdroj: časopis Slovenka, číslo 9/2015, ISSN 1336-0973