Komunikácia pre zdravotníckych pracovníkov

Komunikácia pre zdravotníckych pracovníkov

12.00

Komunikácia pre zdravotníckych pracovníkov
©PhDr. Karol Kleinmann PhD. a kol., 2016, Salvus s.r.o., Bratislava

Compare

Popis

Komunikácia v zdravotníctve nepatrí medzi tie disciplíny, ktorej by sa venovala príliš veľká pozornosť. Až keď zdravotnícky pracovník pochybí a zistí, že to nebolo z dôvodu jeho nedostatočných odborných vedomostí alebo slabých zdravotníckych zručností, ale preto, že nedokázal určité fakty verbálne obhájiť. V takýchto situáciách zisťujeme, ako je komunikácia dôležitá, môžeme zneistieť, pretože sa obávame, či obstojíme, či to zvládneme, či dobre pôsobíme na ľudí, ktorí nás budú počúvať. Podľa toho ako sa vyjadrujeme si totiž pacienti o nás utvárajú obraz a predstavu, akí sme. A to je dôležité. Vďaka komunikácii môžeme dosiahnuť úspech, ato nemusíme byť ani zabávači, moderátori alebo spisovatelia. Potreba komunikovať je jedna z najdôležitejších potrieb v živote. Žiť znamená komunikovať. Nekomunikovať znamená umrieť.

  • Košík