Psychotrendy v 2010

Psychotrendy v 2010

12.00 (vrátane DPH)

Popis

Zborník k medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii

Zborník obsahuje materiály slovenských aj zahraničných odborníkov na konferencii
dopravnej psychológie v roku 2010 v Bratislave. Hlavné oblasti: Trendy v DP v 21. storočí,
Interdisciplinárna spolupráca v DP, Príčiny zlyhávania vodičov a Psychodiagnostika v DP