OKRUHY TERAPIE:

 • akútne psychické krízy (strata partnera, zamestnania, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka)
 • psychické stavy vyvolané stresom (traumy, násilné incidenty, psychické vyčerpanie)
 • úzkosť, záchvaty paniky, depresia
 • sociálne a iné fóbie (napr. z verejného vystúpenia, veľkých priestorov, cestovania lietadlom, z výťahu a pod.)
 • nízka sebadôvera
 • ťažkosti vo zvládaní stresových situácií
 • partnerské nezhody, manželské konflikty
 • popôrodné psychické zmeny a disharmónia počas materskej dovolenky
 • sexuálne disfunkcie podmienené psychogénne
 • neorganické poruchy spánku
 • psychosomatické ťažkosti
 • hľadanie zmyslu, naplnenia, alebo nového smeru v živote
 • psychologický debriefing (prevencia posttraumatickej stresovej poruchy)

APLIKUJEME TIETO POSTUPY:

 • hypnotická a nehypnotická komunikačná psychoterapia
 • individuálna a skupinová psychoanalytická psychoterapia
 • relaxačná a imaginačná psychoterapia
 • integratívny prístup
 • kognitívno behaviorálny prístup
 • všímavosť

PONÚKAME:

 • príjemné a pokojné prostredie, diskrétnosť a plnú anonymitu klienta
 • služby časovo prispôsobené potrebám klienta a individuálny prístup

ORGANIZÁCIA

 • Objednávací systém časovo prispôsobený potrebám klienta
 • Objednávanie na tel.č. 0948360360, resp.mail salvus@salvus.sk
 • Psychoterapia na adrese Komárnická 11 Bratislava

 

Naši psychológovia

 • Mgr. Karol Kleinmann

  Vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 popri…

  zobraz informácie

 •