Psychotesty – 10 dôvodov prečo sa nebáť

Mnohí profesionálni vodiči pociťujú pred psychologickým vyšetrením stres a úzkosť. Najčastejšie majú strach z neúspechu, z testovacej situácie, niektorí si uvedomujú svoje nedostatky.

1. V psychologickom centre Salvus máme ku každému klientovi diskrétny, individuálny a trpezlivý prístup.
Nikdy sa nestane, že by Vaše požiadavky a otázky ostali nezodpovedané, alebo že by ste nevedeli čo máte počas testovania robiť. Neodídete s negatívnym výsledkom bez podrobného vysvetlenia príčiny a návrhu ďalšieho postupu. Iba vo výnimočných prípadoch testujeme viac ako 4 ľudí naraz. Individuálny rozhovor, kedy sa pýtame aj na osobnejšie údaje, vykonávame v oddelenej miestnosti, kde sa nachádza iba psychológ a testovaný.

2. Využívame najnovšiu prístrojovú diagnostickú techniku s ktorou sú testy rýchle a pohodlné
Zatiaľ čo pri klasickej metóde „pero a papier“ je administrácia a vyhodnotenie psychotestov časovo náročné, prístrojové metódy šetria Váš čas a zaručujú objektivitu a presnosť pri vyhodnocovaní výsledkov testovania. Pri písomnom spracovávaní výsledkov totiž v dôsledku zlyhania ľudského faktoru môže dôjsť k nepresným hodnoteniam.

3. Výhodná cena
Napriek tomu, že používame najnovšie prístrojové metódy a našou prioritou je individuálny prístup, naše služby sú cenovo dostupné a prijateľné v porovnaní s našou konkurenciou.

4. Testovanie každý pracovný deň - bez čakania
Vďaka rozsiahlej a modernej počítačovej vybavenosti nášho centra testujeme každý pracovný deň o 9:00 hod. a 13:00 hod. Výhodou nášho centra je aj väčší počet psychológov, čo urýchľuje celkový priebeh testovania a skvalitňuje obsah služieb, ktorý poskytujeme.

5. V prípade choroby, únavy alebo indispozície je možné preobjednať sa na iný termín
Necítite sa v deň testovania psychicky a fyzicky zdravý? V našom centre používame flexibilný objednávkový systém, vďaka ktorému Vám vyjdeme v ústrety v prípade, ak sa cítite vyčerpaný, chorý alebo indisponovaný. Zmena termínu je bezplatná.

6. Doklad o psychickej spôsobilosti vystavujeme na počkanie
Uvedomujeme si, že čas našich klientov je v súčasnom uponáhľanom svete veľmi cenný. Preto Vám prejavujeme seriózny a ústretový prístup aj tým, že vystavujeme posudky na základe úspešného vykonania psychotestov ešte v deň testovania - na počkanie.

7. Klient nemusí mať obavy z testovania na počítači, pretože pre zvládnutie psychotestov nie sú potrebné počítačové zručnosti.
Prístrojové metódy, ktoré používame pozostávajú z monitoru, jednoduchej klávesnice a pridružených častí, ktoré majú ľahké a zrozumiteľné ovládanie. Pred samotným testovaním Vám psychológ povie podrobný návod. Pred jednotlivými testami sa Vám na obrazovke objaví konkrétna inštrukcia, potom nasleduje aj zácvik v ktorom si môžete danú úlohu vyskúšať „nanečisto“. Až potom nasleduje riadne testovanie.

8. Výhodou testovania cez počítač je, že môže prebiehať v rôznych cudzích jazykoch.
Aj v prípade, že slovenčina nie je Vaším materinským jazykom, môžete testovanie absolvovať. Absolvovanie testov na prístrojoch je možné v takmer všetkých cudzích jazykoch.

9. Počítačový program „vníma“, ako sa Vám darí počas testovania
Ak sa Vám úlohy nedarí riešiť, náročnosť úloh sa zníži. Rýchlosť cvičení sa spomalí ak nezvládate udané tempo, až kým sa nedostane na Vašu optimálnu úroveň, pokiaľ sa Vám nezačne opäť dariť zadávať správne odpovede. Týmto predídeme Vášmu zbytočnému stresu a nervozite pri testovaní. Nakoniec počítač vyhodnotí, či Vaša optimálna úroveň výkonu stačí na získanie dokladu o psychickej spôsobilosti.

10. V prípade neúspešného výsledku testov je možné ich po určitej dobe zopakovať.
Ak by sa Vám napriek všetkému nepodarilo absolvovať psychotesty na prvý krát, môžete ich zopakovať po uplynutí určitej doby, ktorá je ustanovená v predpisoch.Mnohí profesionálni vodiči pociťujú pred psychologickým vyšetrením stres a úzkosť. Najčastejšie majú strach z neúspechu, z testovacej situácie, niektorí si uvedomujú svoje nedostatky.

1. V psychologickom centre Salvus máme ku každému klientovi diskrétny, individuálny a trpezlivý prístup.
Nikdy sa nestane, že by Vaše požiadavky a otázky ostali nezodpovedané, alebo že by ste nevedeli čo máte počas testovania robiť. Neodídete s negatívnym výsledkom bez podrobného vysvetlenia príčiny a návrhu ďalšieho postupu. Iba vo výnimočných prípadoch testujeme viac ako 4 ľudí naraz. Individuálny rozhovor, kedy sa pýtame aj na osobnejšie údaje, vykonávame v oddelenej miestnosti, kde sa nachádza iba psychológ a testovaný.

2. Využívame najnovšiu prístrojovú diagnostickú techniku s ktorou sú testy rýchle a pohodlné
Zatiaľ čo pri klasickej metóde „pero a papier“ je administrácia a vyhodnotenie psychotestov časovo náročné, prístrojové metódy šetria Váš čas a zaručujú objektivitu a presnosť pri vyhodnocovaní výsledkov testovania. Pri písomnom spracovávaní výsledkov totiž v dôsledku zlyhania ľudského faktoru môže dôjsť k nepresným hodnoteniam.

3. Výhodná cena
Napriek tomu, že používame najnovšie prístrojové metódy a našou prioritou je individuálny prístup, naše služby sú cenovo dostupné a prijateľné v porovnaní s našou konkurenciou.

4. Testovanie každý pracovný deň - bez čakania
Vďaka rozsiahlej a modernej počítačovej vybavenosti nášho centra testujeme každý pracovný deň o 9:00 hod. a 13:00 hod. Výhodou nášho centra je aj väčší počet psychológov, čo urýchľuje celkový priebeh testovania a skvalitňuje obsah služieb, ktorý poskytujeme.

5. V prípade choroby, únavy alebo indispozície je možné preobjednať sa na iný termín
Necítite sa v deň testovania psychicky a fyzicky zdravý? V našom centre používame flexibilný objednávkový systém, vďaka ktorému Vám vyjdeme v ústrety v prípade, ak sa cítite vyčerpaný, chorý alebo indisponovaný. Zmena termínu je bezplatná.

6. Doklad o psychickej spôsobilosti vystavujeme na počkanie
Uvedomujeme si, že čas našich klientov je v súčasnom uponáhľanom svete veľmi cenný. Preto Vám prejavujeme seriózny a ústretový prístup aj tým, že vystavujeme posudky na základe úspešného vykonania psychotestov ešte v deň testovania - na počkanie.

7. Klient nemusí mať obavy z testovania na počítači, pretože pre zvládnutie psychotestov nie sú potrebné počítačové zručnosti.
Prístrojové metódy, ktoré používame pozostávajú z monitoru, jednoduchej klávesnice a pridružených častí, ktoré majú ľahké a zrozumiteľné ovládanie. Pred samotným testovaním Vám psychológ povie podrobný návod. Pred jednotlivými testami sa Vám na obrazovke objaví konkrétna inštrukcia, potom nasleduje aj zácvik v ktorom si môžete danú úlohu vyskúšať „nanečisto“. Až potom nasleduje riadne testovanie.

8. Výhodou testovania cez počítač je, že môže prebiehať v rôznych cudzích jazykoch.
Aj v prípade, že slovenčina nie je Vaším materinským jazykom, môžete testovanie absolvovať. Absolvovanie testov na prístrojoch je možné v takmer všetkých cudzích jazykoch.

9. Počítačový program „vníma“, ako sa Vám darí počas testovania
Ak sa Vám úlohy nedarí riešiť, náročnosť úloh sa zníži. Rýchlosť cvičení sa spomalí ak nezvládate udané tempo, až kým sa nedostane na Vašu optimálnu úroveň, pokiaľ sa Vám nezačne opäť dariť zadávať správne odpovede. Týmto predídeme Vášmu zbytočnému stresu a nervozite pri testovaní. Nakoniec počítač vyhodnotí, či Vaša optimálna úroveň výkonu stačí na získanie dokladu o psychickej spôsobilosti.

10. V prípade neúspešného výsledku testov je možné ich po určitej dobe zopakovať.
Ak by sa Vám napriek všetkému nepodarilo absolvovať psychotesty na prvý krát, môžete ich zopakovať po uplynutí určitej doby, ktorá je ustanovená v predpisoch.
Mnohí profesionálni vodiči pociťujú pred psychologickým vyšetrením stres a úzkosť. Najčastejšie majú strach z neúspechu, z testovacej situácie, niektorí si uvedomujú svoje nedostatky.

1. V psychologickom centre Salvus máme ku každému klientovi diskrétny, individuálny a trpezlivý prístup.
Nikdy sa nestane, že by Vaše požiadavky a otázky ostali nezodpovedané, alebo že by ste nevedeli čo máte počas testovania robiť. Neodídete s negatívnym výsledkom bez podrobného vysvetlenia príčiny a návrhu ďalšieho postupu. Iba vo výnimočných prípadoch testujeme viac ako 4 ľudí naraz. Individuálny rozhovor, kedy sa pýtame aj na osobnejšie údaje, vykonávame v oddelenej miestnosti, kde sa nachádza iba psychológ a testovaný.

2. Využívame najnovšiu prístrojovú diagnostickú techniku s ktorou sú testy rýchle a pohodlné
Zatiaľ čo pri klasickej metóde „pero a papier“ je administrácia a vyhodnotenie psychotestov časovo náročné, prístrojové metódy šetria Váš čas a zaručujú objektivitu a presnosť pri vyhodnocovaní výsledkov testovania. Pri písomnom spracovávaní výsledkov totiž v dôsledku zlyhania ľudského faktoru môže dôjsť k nepresným hodnoteniam.

3. Výhodná cena
Napriek tomu, že používame najnovšie prístrojové metódy a našou prioritou je individuálny prístup, naše služby sú cenovo dostupné a prijateľné v porovnaní s našou konkurenciou.

4. Testovanie každý pracovný deň - bez čakania
Vďaka rozsiahlej a modernej počítačovej vybavenosti nášho centra testujeme každý pracovný deň o 9:00 hod. a 13:00 hod. Výhodou nášho centra je aj väčší počet psychológov, čo urýchľuje celkový priebeh testovania a skvalitňuje obsah služieb, ktorý poskytujeme.

5. V prípade choroby, únavy alebo indispozície je možné preobjednať sa na iný termín
Necítite sa v deň testovania psychicky a fyzicky zdravý? V našom centre používame flexibilný objednávkový systém, vďaka ktorému Vám vyjdeme v ústrety v prípade, ak sa cítite vyčerpaný, chorý alebo indisponovaný. Zmena termínu je bezplatná.

6. Doklad o psychickej spôsobilosti vystavujeme na počkanie
Uvedomujeme si, že čas našich klientov je v súčasnom uponáhľanom svete veľmi cenný. Preto Vám prejavujeme seriózny a ústretový prístup aj tým, že vystavujeme posudky na základe úspešného vykonania psychotestov ešte v deň testovania - na počkanie.

7. Klient nemusí mať obavy z testovania na počítači, pretože pre zvládnutie psychotestov nie sú potrebné počítačové zručnosti.
Prístrojové metódy, ktoré používame pozostávajú z monitoru, jednoduchej klávesnice a pridružených častí, ktoré majú ľahké a zrozumiteľné ovládanie. Pred samotným testovaním Vám psychológ povie podrobný návod. Pred jednotlivými testami sa Vám na obrazovke objaví konkrétna inštrukcia, potom nasleduje aj zácvik v ktorom si môžete danú úlohu vyskúšať „nanečisto“. Až potom nasleduje riadne testovanie.

8. Výhodou testovania cez počítač je, že môže prebiehať v rôznych cudzích jazykoch.
Aj v prípade, že slovenčina nie je Vaším materinským jazykom, môžete testovanie absolvovať. Absolvovanie testov na prístrojoch je možné v takmer všetkých cudzích jazykoch.

9. Počítačový program „vníma“, ako sa Vám darí počas testovania
Ak sa Vám úlohy nedarí riešiť, náročnosť úloh sa zníži. Rýchlosť cvičení sa spomalí ak nezvládate udané tempo, až kým sa nedostane na Vašu optimálnu úroveň, pokiaľ sa Vám nezačne opäť dariť zadávať správne odpovede. Týmto predídeme Vášmu zbytočnému stresu a nervozite pri testovaní. Nakoniec počítač vyhodnotí, či Vaša optimálna úroveň výkonu stačí na získanie dokladu o psychickej spôsobilosti.

10. V prípade neúspešného výsledku testov je možné ich po určitej dobe zopakovať.
Ak by sa Vám napriek všetkému nepodarilo absolvovať psychotesty na prvý krát, môžete ich zopakovať po uplynutí určitej doby, ktorá je ustanovená v predpisoch.
Mnohí profesionálni vodiči pociťujú pred psychologickým vyšetrením stres a úzkosť. Najčastejšie majú strach z neúspechu, z testovacej situácie, niektorí si uvedomujú svoje nedostatky.

1. V psychologickom centre Salvus máme ku každému klientovi diskrétny, individuálny a trpezlivý prístup.
Nikdy sa nestane, že by Vaše požiadavky a otázky ostali nezodpovedané, alebo že by ste nevedeli čo máte počas testovania robiť. Neodídete s negatívnym výsledkom bez podrobného vysvetlenia príčiny a návrhu ďalšieho postupu. Iba vo výnimočných prípadoch testujeme viac ako 4 ľudí naraz. Individuálny rozhovor, kedy sa pýtame aj na osobnejšie údaje, vykonávame v oddelenej miestnosti, kde sa nachádza iba psychológ a testovaný.

2. Využívame najnovšiu prístrojovú diagnostickú techniku s ktorou sú testy rýchle a pohodlné
Zatiaľ čo pri klasickej metóde „pero a papier“ je administrácia a vyhodnotenie psychotestov časovo náročné, prístrojové metódy šetria Váš čas a zaručujú objektivitu a presnosť pri vyhodnocovaní výsledkov testovania. Pri písomnom spracovávaní výsledkov totiž v dôsledku zlyhania ľudského faktoru môže dôjsť k nepresným hodnoteniam.

3. Výhodná cena
Napriek tomu, že používame najnovšie prístrojové metódy a našou prioritou je individuálny prístup, naše služby sú cenovo dostupné a prijateľné v porovnaní s našou konkurenciou.

4. Testovanie každý pracovný deň - bez čakania
Vďaka rozsiahlej a modernej počítačovej vybavenosti nášho centra testujeme každý pracovný deň o 9:00 hod. a 13:00 hod. Výhodou nášho centra je aj väčší počet psychológov, čo urýchľuje celkový priebeh testovania a skvalitňuje obsah služieb, ktorý poskytujeme.

5. V prípade choroby, únavy alebo indispozície je možné preobjednať sa na iný termín
Necítite sa v deň testovania psychicky a fyzicky zdravý? V našom centre používame flexibilný objednávkový systém, vďaka ktorému Vám vyjdeme v ústrety v prípade, ak sa cítite vyčerpaný, chorý alebo indisponovaný. Zmena termínu je bezplatná.

6. Doklad o psychickej spôsobilosti vystavujeme na počkanie
Uvedomujeme si, že čas našich klientov je v súčasnom uponáhľanom svete veľmi cenný. Preto Vám prejavujeme seriózny a ústretový prístup aj tým, že vystavujeme posudky na základe úspešného vykonania psychotestov ešte v deň testovania - na počkanie.

7. Klient nemusí mať obavy z testovania na počítači, pretože pre zvládnutie psychotestov nie sú potrebné počítačové zručnosti.
Prístrojové metódy, ktoré používame pozostávajú z monitoru, jednoduchej klávesnice a pridružených častí, ktoré majú ľahké a zrozumiteľné ovládanie. Pred samotným testovaním Vám psychológ povie podrobný návod. Pred jednotlivými testami sa Vám na obrazovke objaví konkrétna inštrukcia, potom nasleduje aj zácvik v ktorom si môžete danú úlohu vyskúšať „nanečisto“. Až potom nasleduje riadne testovanie.

8. Výhodou testovania cez počítač je, že môže prebiehať v rôznych cudzích jazykoch.
Aj v prípade, že slovenčina nie je Vaším materinským jazykom, môžete testovanie absolvovať. Absolvovanie testov na prístrojoch je možné v takmer všetkých cudzích jazykoch.

9. Počítačový program „vníma“, ako sa Vám darí počas testovania
Ak sa Vám úlohy nedarí riešiť, náročnosť úloh sa zníži. Rýchlosť cvičení sa spomalí ak nezvládate udané tempo, až kým sa nedostane na Vašu optimálnu úroveň, pokiaľ sa Vám nezačne opäť dariť zadávať správne odpovede. Týmto predídeme Vášmu zbytočnému stresu a nervozite pri testovaní. Nakoniec počítač vyhodnotí, či Vaša optimálna úroveň výkonu stačí na získanie dokladu o psychickej spôsobilosti.

10. V prípade neúspešného výsledku testov je možné ich po určitej dobe zopakovať.
Ak by sa Vám napriek všetkému nepodarilo absolvovať psychotesty na prvý krát, môžete ich zopakovať po uplynutí určitej doby, ktorá je ustanovená v predpisoch.