Psychotesty pre taxikárov

Vodiči taxislužieb sa často stávajú obeťami podvodníkov. Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, ktorý je povinný mať každý vodič taxi, býva často falšovaný - mnohokrát aj amatérskymi falšovateľmi. Tí s vidinou ľahkého zárobku presvedčia vodičov taxislužieb, že im vybavia predĺženie platnosti potvrdenia o psychickej spôsobilosti, alebo dokonca vybavia prvotné vyšetrenie. Taxikári si často ani neuvedomujú, koľko nevýhod plynie z vlastníctva takéhoto sfalšovaného dokladu. "Psychológ z pumpy" za predĺženie dokladu o dva roky často vypýta viac ako skutočný dopravný psychológ za predĺženie na 5 rokov platnosti.

V prípade, že sa preukážete príslušníkovi policajného zboru takouto nepravou "kartičkou", policajt si overí jej platnosť v databáze a jednoducho odhalí podvod. Príslušníci policajného zboru boli poučení o náležitostiach pravého dokladu. Sú im známe aj znaky falšovaných „kartičiek“.

Ak profesionálny vodič predkladá falošný doklad o psychickej spôsobilosti ako pravý, dopúšťa sa priestupku falšovania aj on sám. Pri odhalení falošného potvrdenia musí vodič aj tak psychotesty pre vodičov z povolania absolvovať a zaplatiť.

Falšovateľ ostáva policajtovi i psychológovi neznámy, vodič sa však ocitá v nelichotivom postavení podvodníka. Preto je dôležité, aby si vodič vybral osobu, ktorá je zo zákona oprávnená vykonávať psychotesty pre taxi, oficiálne -  vydať doklad o spôsobilosti vodiča na vykonávanie taxislužby. Takáto osoba by mala po vyžiadaní predložiť Osvedčenie pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti Dopravá psychológia.