PSYCHOTESTY PRE VODIČOV

AKO TESTY PREBIEHAJÚ
Psychologické posúdenie spôsobilosti pozostáva z rozhovoru a posúdenia aktuálnych psychických prejavov a správania sa počas vyšetrenia. V druhej časti sa merajú niektoré psychické schopnosti a vlastnosti žiadateľa pomocou počítačovej techniky. Ich úlohou je preskúmať niektoré vaše psychické schopnosti, ako napríklad pozornosť, rýchlosť reakcií a podobne. Výhodou je, že testovanie pomocou prístrojovej techniky trvá kratšie a vaše výsledky máme okamžite k dispozícii. Preto sme schopní výsledok okamžite s Vami konzultovať a vykonať prípadné korekcie a skreslenia, ktoré pri vyšetrení mohli nastať. Na korekciu a potvrdenie výsledku používame aj testy “ceruzka-papier”, čiže psychologické metódy, ktoré vypisuje žiadateľ ručne.

OBJEDNAJTE SA
Aby ste mali istotu vyšetrenia bez čakania, objednajte sa prosím telefonicky na 02/43427257

ČO SI PRINIESŤ
Nezabudnite, že v psychologických testoch sa odzrkadlí vaša únava, alebo intoxikácia. Nebuďte preto po nočnej, alebo po “fláme.” Prineste si vodičský preukaz, alebo iný doklad totožnosti a najmä okuliare, ak ich používate.

POHODLNE A RÝCHLO
Nové psychologické testové metódy prostredníctvom počítačovej techniky sú rýchle a pohodlné. Ak sa objednáte, bez čakania vás vyšetríme a pri jednoznačnom výsledku vystavíme posudok na počkanie .

ČO TO STOJÍ?
Aktuálny cenník nájdete v sekcii cenník.

3 priestupky

Ak v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušíte pravidlá cestnej premávky, za ktoré vám uložia pokutu vo výške 60 eur a viac, policajti vás automaticky pošlú na

 • doškoľovací kurz
 • preskúšanie odbornej spôsobilosti
 • preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a
 • preskúmanie psychickej spôsobilosti

Ignorovanie niektorej z povinností alebo neúspech na preskúšaní či preskúmaní znamená pre vodiča automaticky odobratie vodičského oprávnenia. Vodič ho potom znovu získa len po absolvovaní autoškoly a psychotestov.

Zadržaný vodičský preukaz

Psychotesty sú jednou z podmienok na vrátenie Vášho odobratého vodičského preukazu. Aj v prípade, že Vám ako držiteľovi vodičského oprávnenia bol uložený trest (sankcia) zákazu činnosti vedenia mot. vozidla v trvaní 2 a viac rokov, ste povinný psychotesty absolvovať.

Taxi

Psychotesty pre vodičov taxislužieb sú nevyhnutné na získanie taxiárskej koncesie

Vodiči nad 65 rokov

Pravidelným psychologickým vyšetreniam po dosiahnutí veku 65 rokov v lehote každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
a) vodiči C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b) vodiči s právom prednostnej jazdy, na prepravu nebezpečných vecí, zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

AKO TESTY PREBIEHAJÚ
Psychologické posúdenie spôsobilosti pozostáva z rozhovoru a posúdenia aktuálnych psychických prejavov a správania sa počas vyšetrenia. V druhej časti sa merajú niektoré psychické schopnosti a vlastnosti žiadateľa pomocou počítačovej techniky. Ich úlohou je preskúmať niektoré vaše psychické schopnosti, ako napríklad pozornosť, rýchlosť reakcií a podobne. Výhodou je, že testovanie pomocou prístrojovej techniky trvá kratšie a vaše výsledky máme okamžite k dispozícii. Preto sme schopní výsledok okamžite s Vami konzultovať a vykonať prípadné korekcie a skreslenia, ktoré pri vyšetrení mohli nastať. Na korekciu a potvrdenie výsledku používame aj testy “ceruzka-papier”, čiže psychologické metódy, ktoré vypisuje žiadateľ ručne.

OBJEDNAJTE SA
Aby ste mali istotu vyšetrenia bez čakania, objednajte sa prosím telefonicky na 02/43427257

ČO SI PRINIESŤ
Nezabudnite, že v psychologických testoch sa odzrkadlí vaša únava, alebo intoxikácia. Nebuďte preto po nočnej, alebo po “fláme.” Prineste si vodičský preukaz, alebo iný doklad totožnosti a najmä okuliare, ak ich používate.

POHODLNE A RÝCHLO
Nové psychologické testové metódy prostredníctvom počítačovej techniky sú rýchle a pohodlné. Ak sa objednáte, bez čakania vás vyšetríme a na počkanie vystavíme posudok.

ČO TO STOJÍ?
Aktuálny cenník nájdete v sekcii cenník.

PSYCHOTESTY ZBRANE

Vyšetrenie klinickým psychológom trvá približne tri hodiny. Psychologické vyšetrenie zahŕňa:

 • vyplnenie anamnestického dotazníka – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
 • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, optický postreh, senzomotorická reaktivita a koordinácia)
 • vyšetrenie intelektovej úrovne (orientačný inteligenčný test)
 • anamnestické údaje (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej 3 roky, poruchy a choroby)
 • vyšetrenie štruktúry osobnosti  - sledujú sa rizikové faktory v profile osobnosti ako napr. emočná labilita, impulzivita, agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti, a iné)
 • vyhodnotenie výsledkov testov
 • rozhovor so žiadateľom o výsledkoch
 • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim klinickým psychológom

Výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie (klik sem)

Vyšetrenie klinickým psychológom trvá približne dve hodiny. Psychologické vyšetrenie zahŕňa:

 • vyplnenie anamnestického dotazníka – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
 • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, optický postreh, senzomotorická reaktivita a koordinácia)
 • vyšetrenie intelektovej úrovne (minimálne na úrovni podpriemeru)
 • anamnestické údaje (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej 3 roky, poruchy a choroby)
 • vyšetrenie štruktúry osobnosti - sledujú sa rizikové faktory v profile osobnosti ako napr. emočná labilita, impulzivita, agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti, a iné)
 • vyhodnotenie výsledkov testov
 • rozhovor so žiadateľom o výsledkoch
 • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim klinickým psychológom