Sumár z medzinárodnej dopravnej konferencie ICTTP

Takmer 400 expertov z oblasti cestnej bezpečnosti z 39 krajín sa stretlo v auguste 2016 v Brisbane na prestížnej Medzinárodnej konferencii dopravnej a prepravnej psychológie (International Conference on Traffic and Transport Psychology – ICTTP2016), ktorú usporiadali CARRS-Q a Menzies Health Institute Queensland. ICTTP sa usporadúva každé štyri roky, ale tento rok bola prvý krát usporiadaná na južnej pologuli a len druhý krát mimo Európy.

Témou „Plán opatrení OSN pre Bezpečnost cestnej premávky: Na polceste“ („UN Decade of Action for Road Safety: The Half-way Point“) ICTTP2016 upriamila pozornosť  na dopravné nehody v čase, keď vyberanie austrálskeho cestného mýta má rastúcu tendenciu a kde šanca, že sa stanete obeťou dopranej nehody, závisí najmä na tom, v ktorej oblasti žijete.

Kľúčové poslanie konferencie

Štvordňový program ponúkol 4 medzinárodných a 3 domácich hlavných prednášajúcich, viac ako 220 prednášok, 70 obrázkových prezentácií a 12 sympózií.  ICTTP2016 konferencia bola najdôležitejšou udalosťou v austrálsko-ázijskom, medzinárodnom, dopravno-bezpečnostnom kalendári.

Kľúčové výsledky konferencie:

 • Podporujeme Plán opatrení OSN pre Cestnú Bezpečnosť a jeho ciele.
 • Potrebujeme docieliť  štvornásobne zlepšenie v globálnej cestnej bezpečnosti, aby sme dosiahli ciele udržateľného rozvoja.
 • Cestná bezpečnosť by mala byť chápaná  ako problém bezpečnej mobility, aby sa mohla spojiť s väčšími agendami akou je napríklad zdravie.
 • K výskumu cestnej bezpečnosti je potrebný holistický prístup zahŕňajúci sociálne a kultúrne faktory, vládu a priemysel.
 • Prudký nárast motorizácie v rozvojových krajinách negatívne ovplyvňuje snahu o bezpečnejšiu infraštruktúru.
 • Na zlepšovanie dopravných zákonov a ich uplatňovanie je potrebné zlepšenie správania účastníkov cestnej premávky v rôznych oblastiach po celom svete.
 • Multisektorové partnerské vzťahy a spolupráca sú nevyhnutné.
 • Zraniteľní účastníci cestnej premávky (cyklisti a chodci) sú oveľa viac ohrození pri dopravných nehodách ako autá, na ktorých sa zameriava aj tak väčšina pozornosti.
 • Prístup a správanie účastníkov cestnej premávky zostávajú dôležitou oblasťou pre výskumy a intervenciu zameranú na cestnú bezpečnosť.
 • Novou výskumnou výzvou sú technológie, ktoré by kontrolovali podnety rozptyľujúce vodiča a  taktiež by monitorovali jeho kognitívnu záťaž.
 • Stupňovaný výcvik nových vodičov (Graduated driver licensing) v Queenslande má pozitívny vplyv na nehody mladých vodičov.
 • Sociálne média a „gamifikácia“* ponúkajú cenné prostriedky na komunikáciu a motivovanie mladých šoférov. (*gamfikácia – využitie metód a grafiky, z princípov hrania hier, kde ľudí motivujeme k nejakej činnosti)
 • Čerství absolventi pracujúci vo výskume a PhD študenti by mali zvážiť ako môžu uplatniť zručnosti, ktoré nadobudli počas PhD programu v ich zamestnaní mimo akademickej pôdy.

Zúčastnené krajiny:*:

Austrália 174, Bangladéš, Belgicko, Bostwana 5, Kanada 5, Čile, Čína, Česká republika, Fínsko, Francúzsko 8, Nemecko 21,  Ghana, Hong Kong,  Indonézia, Izrael 6, Taliansko, Japonsko 15, Kórea, Litva, Malajzia, Holandsko 16, Nový Zéland 19, Severný Cyprus, Nórsko 8, Filipíny, Poľsko 7, Izrael, Saudská Arábia, Singapúr, Južná Afrika, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko 6, Švajčiarsko, Thajsko, Turecko, Spojené štáty 19, Spojené kráľovstvo 27

*počty sú uvedené pri prvých  14 štátoch, z ktorých sa zúčastnilo najviac delegátov

 Hlavné myšlienky programu

Program tvorili svetovo renomovaní špecialisti a taktiež budúca generácia výskumníkov, odborníkov, politikov a zástupcov priemyslu, ktorí prezentovali najnovšie vylepšenia Plánu opatrení OSN pre Cestnú Bezpečnosť: Na polceste (UN Decade of Action for Road Safety) a taktiež národné a medzinárodné  poznatky a najlepšie praktiky v oblastiach:

 • Inteligentných dopravných systémoch (Inteligent Transport Solution (ITS)
 • Výcviku a licencovania vodičov;
 • Riadenia pod vplyvom drog a alkoholu;
 • Prístupu a správania vodičov;
 • Zraniteľných účastníkov cestnej premávky;
 • Vhodných dopravných prostriedkov;
 • Cestnej infraštruktúry a dizajnu;
 • Nepozornosti a rozptýlenia vodičov;
 • Presadzovania a správania ;
 • Cestnej bezpečnosti z globálnej perspektívy;
 • Marketingu a vzdelávania v oblasti cestnej bezpečnosti;
 • Verejnej a  komerčnej doprave;
 • Uvádzaní teórií do praxe; a
 • Výskumných metód.

Sympózium zahŕňalo:

 • Porozumenie dopadu ľudského faktoru na automatizované vozidlá: Prehľad súčasných projektov v Európe, Severnej Amerike a
 • Nahrávanie dát vo vozidle & Spätná väzba technológií: Potreba zlepšovania výskumu cestnej bezpečnosti & výsledky
 • Pozornosť a uvedomelosť v každodennom šoférovaní
 • Šoférovanie a únava
 • Spôsobilosť na riadenie vozidla
 • Integrované bezpečnostné systémy & systémy myslenia pri  výskumoch bezpečnosti na cestách & prax
 • Bezpečnostné problémy v krajinách s veľkým a malým počtom cyklistov
 • Bezpečnosť na bicykli a technológie: Možnosti & hrozby
 • Vzorce správania vodičov (“driving pattern”) & správanie starších vodičov: Čo sa môžeme naučiť z prirodzených výskumov vodičov?
 • Teória v praxi, silné stránky a výzvy v pracovnom prostredí cestnej bezpečnosti
 • ECR and PhD: Prieskum kariérnej cesty po PhD.
 • Dopravná psychológia v krajinách s nízkym a stredným príjmom „rovnaké - rovnaké - ale rozdielne“ ?

Organizačný výbor vyjadruje úprimnú vďaku Výboru vedeckého programu, ktorý spolu neúnavne pracovali, na tomto dynamickom a podnecujúcom 4-dennom programe.

Hlavní prednášajúci a prezentujúci

Ďakujeme našim prezentujúcim a hlavným prednášajúcim:

 • Dr Barry Watson, CEO, Global Road Safety Partnership, Switzerland;
 • Prof David Strayer, Professor of Cognition and Neural Science, Department of Psychology, University of Utah, USA;
 • Prof Kazumi Renge, President-elect, IAAP Division  of Traffic and Transportation Psychology, Japan;
 • A/Prof Samuel Charlton, Chair of the School of Psychology, University of Waikato, New Zealand;
 • A/Prof Teresa Senserrick, TARS, University of NSW, Australia;
 • Mike Stapleton, Deputy Director-General (Customer Services, Safety & Regulation), Queensland Department of Transport and Main Roads, Australia; and
 • Assistant Commissioner Michael Keating, Road Policing Command, Queensland Police Service, Australia.

Spoločenský program

Uvítacia recepcia a večera poskytla priestor na bližšie zoznámenie účastníkov konferencie a naviazanie nových, cenných kontaktov. Zlatým klincom bola najmä večera, ktorej atmosféru spríjemnilo populárne strunové trio z Konzervatória v Queenslande v prostredí Brisbanskej historickej radnice. Vyše 300 účastníkov (alebo: “nových a starých známych” si mohlo vychutnať tento elegantný a pohodový večer.

 

 

Partneri konferencie

ICTTP2016 by nebolo možné uskutočniť bez štedrých sponzorov a vystavovateľov, ktorí nás podporili:

 • Queenslandský vlád);
 • Queenslandská Univerzita Technológií;
 • Schuhfried;
 • Centrum Centre for Automotive Safety Research (CASR);
 • Ergonomie
 • Slater & Gordon Lawyers;
 • Australasian College of Road Safety (ACRS);
 • Dopravná nehodová komisia (Transport Accident Commission);
 • Medzinárodná Asociácia Dopravy & Bezpečnostných Vied (International Association of Traffic & Safety Sciences (IATSS));
 • Workcover Queensland;
 • Workplace Health & Safety Queensland;
 • Centrum pre Výskum Nehôd a Cestnú bezpečnosť (Centre for Accident Research and Road Safety – Queensland (CARRS-Q)); a
 • Menziho Zdravotný Inštitút Queensland (Menzies Health Institute Queensland).

Organizátori úprimne ďakujú sponzorom, vystavovateľom a mnohým reklamným partnerom.

 Kam ďalej?

Ďalšie ICTTP sa bude konať  v Gotenburgu vo Švédsku v auguste 2020 – finálny ročník Plánu opatrení OSN pre Cestnú Bezpečnosť: Na polceste. Konferenciu bude usporadúvať  Švédsky národný cestný a dopravný výskumný inštitút (Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)) a SAFER (Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers), s témou „Posúvanie Vízie Nula do novej oblasti“ (Taking the Vision Zero Initiative into a New Area). Pre účasť na konferencii ICTTP2020 prosím pošlite na mailovú adresu: henriette.wallen.warner@vti.se

 Záverečné myšlienky

Napriek tomu, že sa počet obetí dopravných nehôd stabilizoval, stále zostáva veľa práce, aby sa sme splnili cieľ Plánu opatrení OSN pre Cestnú Bezpečnosť: Na polceste. Cieľom je znížiť počet dopravných obetí a zranení na polovicu do roku 2020. Boli urobené významné pokroky vo výrobe bezpečnejších áut a ciest avšak zmena ľudského správania bude kľúčová pre budúcu prevenciu dopravných nehôd.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili ICTTP2016, želáme vám len to najlepšie s vašou výskumnou činnosťou a úsilím počas celých štyroch rokov a tešíme sa na Vás vo Švédsku v roku 2020!

Profil delegáta

Ďakujeme našim takmer 400 delegátom, ktorí pochádzali z 39 rôznych krajín. K delegátom patrili výskumníci, politici, pracovníci z oblastí verejného zdravia, práva, medicíny, ekonómie, súdov, verejnej politiky, vzdelávania, ľudských faktorov a psychológie.

Associate Professor Ian Glendon     Associate Professor James Freeman
MHIQ, Griffith University                       CARRS-Q, QUT
Co-Chair ICTTP2016                            Co-Chair ICTTP2016

zdroj: http://icttp2016.com