Registrovaná sestra s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo, s 12 ročnou odbornou praxou a ukončenou špecializáciou ošetrovateľstvo v komunite. Odborné a praktické skúsenosti získala na kožnom oddelení, terénnou ošetrovateľskou činnosťou a štúdium na Trnavskej univerzite. Ako sestra špecialistka sa profesionálne venuje ošetrovaniu nielen chronických, ale akútnych rán po operáciách, amputáciách, a pacientom so stómiami a imobilný pacientov s neurologickými ťažkosťami.