Som vyštudovaná zdravotná sestra s 10 ročnou praxou. Svoje vedomosti a praktické skúsenosti som si zdokonalila na kožnom oddelení v Bratislave. Popri tom som získala Certifikát ako organizačný pracovník v manažmente, asistent manažéra. Štúdiom  Slovenskej zdravotníckej univerzity som získala Diplom o špecializácii v špecializovanom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Veľmi rada tieto poznatky uplatňujem v praxi pri starostlivosti o chorých a bezvládnych pacientoch, hlavne onkologických pacientoch, kde podávaním infúznej liečby pomáhame im prekonať bolesť, ktorá je súčasťou ich života, poskytujeme psychosomatickú intervenciu v terminálnom štádiu ochorenia, pri ošetrení seniorov s bercovými vredmi na predkoleniach dolných končatín, pri imobilných pacientoch po amputáciach a dekubitmi na rôznych častiach tela, kde učíme rodinu ako polohovať a správne manipulovať s pacientom, pri pacientoch po mozgových príhodách, aby sa čo najskôr správnymi cvičeniami zaradili do bežného života. Často učíme pacientov ako ošetrovať a starať sa o stómie rôzneho druhu, o tracheostómie, ako správne odsávať hlien z dýchacích ciest. V prípade potreby odoberáme krv na potrebné vyšetrenia indikované lekárom a výmeny močového katétra u žien.

Svoju prácu mám veľmi rada. Snažím sa v nej i naďalej zdokonaľovať nielen získavaním nových vedomostí, ale aj praktických zručností. Najkrajším výsledkom je pre mňa spokojnosť a úsmev na tvári pacienta, aj napriek jeho bolesti a ťažkého stavu.