 Jednoodborové magisterské štúdium psychológie na PEVŠ v Bratislave
 Účastníčka komplexného výcviku v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v ČR
 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 Krízová intervencia, Modrý anjel, Bratislava – prebiehajúci výcvik

Profesionálna špecializácia :
 psychologické poradenstvo
 psychodiagnostika, vyšetrenie vodičov, inštruktorov a držiteľov zbraní