Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štátne skúšky zo všeobecnej, vývinovej, poradenskej a klinickej psychológie. V r.2009 sa zúčastnila špecializačnej skúšky z odboru “klinická psychológia” a jej úspešným zakončením sa zaradila medzi klinických psychológov. Úspešne absolvovala sebeskúsenostnú časť hlbinne a dynamicky orientovaného psychoterapeutického výcvikového systému SUR v Prahe.

V r.2007 absolvovala kurz hypnózy a autogénneho tréningu – 1.stupeň. Externe vyučuje klinickú psychológiu a psychoterapiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V Nzz Salvus pracuje od r. 2005.

Profesionálna špecializácia:
Psychodiagnostika, vyšetrenie vodičov, inštruktorov, držiteľov zbraní, krátkodobé poradenstvo.

Additional Info