Koordinátorka v ošetrovateľskej starostlivosti, poskytuje dostatočné informácie a súhlas zo starostlivosťou, ktorá súvisí s terapiou, je zodpovedná za vedenie príslušnej dokumentácie v agentúre a  za presnú evidenciu zdravotných výkonoch, podľa podmienok určených zdravotnými poisťovňami.     Spolupracuje so všeobecnými lekármi a pracovníkmi zdravotnej poisťovne a podieľa sa na ošetrovateľskej praxe u študentov denného štúdia v odbore ošetrovateľstvo.