Vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. V roku 2014 ukončil špecializačné štúdium atestáciou z klinickej
psychológie. Na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite získal certifikát na certifikovanú
činnosť Dopravná psychológia s licenciami vydanými Slovenskou komorou
psychológov. V tomto odbore aj reprezentuje Slovensko ako člen medzinárodnej
pracovnej skupiny TPI – Transport Psychology International a EFPA.
Je absolventom 5-ročného výcviku v Systemickom koučingu a managemente v
Prahe.
Aktuálne je riaditeľom zdravotníckeho zariadenia Salvus, psychologického centra,
ktoré poskytuje aj služby domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej  starostlivosti. V
roku 2021 bol zakladajúcim členom psychologickej platformy ksebe kde je vedúcim
psychológom a garantom.

Profesionálna špecializácia:
Psychodiagnostika, vyšetrenie vodičov, inštruktorov, držiteľov zbraní, pracovná
psychológia, krátkodobé poradenstvo, systemický prístup