Vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 popri štúdiu brigádne pracoval v psychologickom centre SALVUS kde svoju odbornú prax vykonáva pod supervíziou PhDr. Karola Kleinmanna. Zložil štátne skúšky z klinickej, poradenskej a všeobecnej psychológie. V roku 2014 ukončil špecializačné štúdium atestáciou z klinickej psychológie. Momentálne je študent certifikačného štúdia dopravnej psychológie na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Absolvent 1. ročníku kurzu Systemický kaučing a management. Člen medzinárodnej pracovnej skupiny TPI – Transport Psychology International.

Profesionálna špecializácia:
Psychodiagnostika, vyšetrenie vodičov, inštruktorov, držiteľov zbraní, pracovná psychológia, krátkodobé poradenstvo, systemický prístup