Vyštudovala jednoodborové magisterské štúdium psychológie. Je zaradená do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia. Od roku 2016 pracuje v psychologickom centre SALVUS s.r.o.

Pod supervíziou PhDr. Karola Kleinmanna, PhD. sa venuje klinickej a dopravnej psychológii.

 

Profesionálna špecializácia: psychodiagnostika, vyšetrenie vodičov, inštruktorov a držiteľov zbraní, psychologické poradenstvo.