Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Zložila štátne skúšky z klinickej, pracovnej a všeobecnej psychológie. Momentálne je v príprave na atestáciu z klinickej psychológie na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Pod supervíziou PhDr. Karola Kleinmanna, PhD. Sa venuje klinickej a dopravnej psychológii.

Profesionálna špecializácia: psychodiagnostika, vyšetrenie vodičov, inštruktorov a držiteľov zbraní, pracovná psychológia, psychologické poradenstvo