Registrovaná sestra s viacročnou praxou s vysokoškolským vzdelaním III.stupňa, s ukončenou špecializáciou v komunite. Podporuje a udržuje profesionálny imidž v ošetrovateľstve, prispieva k rozvoju profesionálnej ošetrovateľskej praxe. Poveruje sestry aktivitami, ktoré zodpovedajú ich schopnostiam a rozsahu praxe.     Spolu s členmi zdravotníckeho tímu ADOS sa podieľa na rozhodovaní aktuálnych problémov pacientov. Prispieva ku vzdelávaniu a profesionálnemu rozvoju sestier, vystupuje ako odborný asistent a efektívna mentorka pre Slovenskú zdravotnú univerzitu.