Vyštudovala odbor Ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave. Štátna skúška  z ošetrovateľstva, psychológie a manažmentu. V roku 2011 sa zúčastnila špecializačnej skúšky Komunitné ošetrovateľstvo. Sestra zaoberajúca sa liečbou akútnych a chronických rán, paliatívnym  ošetrovateľstvom. V Salvus-e pracuje od roku 2008.