Vyštudovala odbor psychológia na Trnavskej univerzite.

Aktuálne zaradená v špecializačnom štúdiu Klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Aktuálne zaradená vo výcviku v  metóde Biofeedback/Neurofeedback v inštitúte ABC