Vyštudovala II.stupeň VŠ - odbor Psychológia, štátne skúšky :klinická, pracovná a všeobecná psychológia. Momentálne je zaradená v
špecializačnom štúdiu klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pod supervíziou Mgr. Karola Kleinmanna..
Zúčastňuje sa krátkodobých kurzov, seminárov a konferencií, preskvalitnenie a rozšírenie si svojich znalostí a zručností v
psychologickej praxi.

Špecializácia:

  • psychologické poradenstvo
  • psychodiagnostika
  • vyšetrenie vodičov a držiteľov zbraní
  • pracovná psychológia