• Jednoodborové magisterské štúdium psychológie
  • Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia, WIKIP, Viedeň
  • účastníčka komplexného výcviku v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii
    Profesionálna špecializácia :

  • psychologické poradenstvo
  • psychodiagnostika, vyšetrenie vodičov, inštruktorov a držiteľov zbraní