• Zdravotná sestra s praxou vyše 25 rokov
  • Špecializujem sa na poskytovanie komplexnej starostlivosti o onkologických pacientov, pacientov  v terminálnom štádiu choroby (podávanie infúznej podpornej terapie, polohovanie)
  • poskytovanie DPV (domáca parenterálna výživa) u pacientov s poruchami výživy - napr. kachexia, malnutrícia
  • ošetrovanie CVK /centrálnych venóznych katétrov, Hickmanov katéter, PICC
  • ošetrovanie chronických rán (ulcus cruris, dekubitov, fistúl a pod.)
  • ošetrovanie PEG, tracheostómii v domácom prostredí
  • ošetrovanie  komplikovaných stómii, dilatácia stómii
  • starostlivosť o pacienta v bdelej kóme