Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štátne magisterské skúšky zložila z klinickej a pracovnej psychológie a z kognitívnych, vývinových a osobnostných psychologických teórií. V roku 2010 pracovala ako dobrovoľníčka pre UNICEF v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA. V psychologickom centre SALVUS pracuje od mája 2012 a pod supervíziou PhDr. Kleinmanna sa venuje dopravnej psychológii a psychodiagnostike.

v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA. V psychologickom centre SALVUS brigádnicky pracuje od mája 2012 a pod supervíziou PhDr. Kleinmanna sa venuje dopravnej psychológii a psychodiagnostike.

Additional Info