Vzdelanie:

  • jednoodborová psychológia , magisterské štúdium na Univerzite Karlovej  v Prahe
  • Rigorózna skúška z klinickej psychológie na Univerzite Karlovej v Prahe (PhDr.)
  • Špecializácia klinická psychológia SZU Bratislava
  • Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia – SZU Bratislava
  • Členstvo v ADPSR

 

Jedenásť rokov pracujem  v oblasti dopravnej psychológie