Chcem sa touto cestou poďakovať Vašej spoločnosti za pomoc pri ošetrovaní
mojej mamy, Ruth Jergovej.

Keď už bola ležiaca, prišla k nám pani Polačková, mamu prezrela, ošetrila
dekubit, poradila ako postupovať pri opatrovaní, čo je nevyhnutné zabezpečiť
bezodkladne, doporučila iný typ postele a antidekubitný matrac, nasadila
infúzie. Urobila všetko to, čo by sa očakávalo od lekára - keby si ten na to
našiel čas. V situácii, keď opatrovanému človeku odchádzajú sily, je rada a
pomoc skúsenej osoby veľmi cenná.

Vážim si ľudský prístup pani Polačkovej a Vašu agentúru budem odporúčať.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého

Ing. Ján Jerga, PhD.,