Blog

Psychotesty a preškolenia

Pravidlá pre mladých vodičov by sa mali sprísniť. Ministerstvo vnútra chce zaviesť povinné psychotesty pre záujemcov o vodičský preukaz, či preškolenia v prípade opakovaných závažných priestupkov. Rezort tým reaguje na alarmujúce štatistiky, podľa ktorých na cestách usmrcujú ľudí najmä mladí vodiči do 25 rokov. Tento trend sa u nás drží už niekoľko rokov. Experti preto iniciatívu vítajú. Preškolenia…
Read more

Znižovanie strát na životoch mladých vodičov v Európe

Mladým vodičom vo veku 15-25 rokov hrozí väčšia pravdepodobnosť že sa stanú obeťou dopravnej nehody, než ich starší kolegovia. Napriek neustálym pokrokom v bezpečnosti na cestách, dopravná nehoda ešte stále zostáva ako jedna z najčastejších externých príčin smrti u mladých ľudí. Toto riziko sa týka predovšetkým  mladých mužov. Väčšie riziko zrážky je spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Biologické a sociálne…
Read more

Myslíte si, že telefonovať s hads-free je bezpečné?

Štúdia publikovaná časopisom Transportation Research odhalila, že vodiči, ktorí udržiavajú konverzáciu, zachytia vizuálne menej rizík na vozovke. Taktiež títo vodiči zameriavajú svoju pozornosť na menšiu oblasť pred sebou. Často nedokážu rozoznať riziko napriek tomu, že naň priamo hľadia. Tieto riziká platia aj pre konverzácie cez uskutočnované cez hands-free. Výskumníci zistili, že konverzácia môže využívať viac zdrojov…
Read more

POSTUP PRI ŽIADOSTI O ZBROJNÝ PREUKAZ

V prvom kroku je nutné poznať typy zbrojných preukazov. Ten sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva, a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín: nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku, držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku, držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa…
Read more

  • Košík