Blog

Znižovanie strát na životoch mladých vodičov v Európe

Mladým vodičom vo veku 15-25 rokov hrozí väčšia pravdepodobnosť že sa stanú obeťou dopravnej nehody, než ich starší kolegovia. Napriek neustálym pokrokom v bezpečnosti na cestách, dopravná nehoda ešte stále zostáva ako jedna z najčastejších externých príčin smrti u mladých ľudí. Toto riziko sa týka predovšetkým  mladých mužov. Väčšie riziko zrážky je spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Biologické a sociálne…
Read more

Myslíte si, že telefonovať s hads-free je bezpečné?

Štúdia publikovaná časopisom Transportation Research odhalila, že vodiči, ktorí udržiavajú konverzáciu, zachytia vizuálne menej rizík na vozovke. Taktiež títo vodiči zameriavajú svoju pozornosť na menšiu oblasť pred sebou. Často nedokážu rozoznať riziko napriek tomu, že naň priamo hľadia. Tieto riziká platia aj pre konverzácie cez uskutočnované cez hands-free. Výskumníci zistili, že konverzácia môže využívať viac zdrojov…
Read more

POSTUP PRI ŽIADOSTI O ZBROJNÝ PREUKAZ

V prvom kroku je nutné poznať typy zbrojných preukazov. Ten sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva, a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín: nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku, držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku, držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa…
Read more

Rotujúce zvodidlá – ako fungujú?

Kórejská spoločnosť vyvinula produkt, ktorý znižuje kruté následky zvodidiel a    dúfajme, aj zachráni ľudské životy. Každý rok na svete zomrie približne 1,25 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Pevné oceľové bariéry na okrajoch ciest, známe aj ako zvodidlá, zabraňujú automobilom zísť z cesty a tým minimalizujú následky nehôd. Podľa Americkej Federálnej Diaľničnej spoločnosti zábrany môžu odkloniť dopravný prostriedok späť na cestu, spomaliť…
Read more

  • Košík